Citotoetsen basisonderwijs

Wij kunnen je helpen!

In ieder leerjaar van de basisschool worden op twee momenten in het schooljaar (januari en juni) Citotoetsen afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen op de gebieden; rekenen, spelling en begrijpend lezen. Tijdens deze toetsen wordt er getest of de leerlingen de lesstof van het afgelopen jaar begrepen hebben. Tijdens onze voorbereidingslessen gaan we aan de slag met eventuele hiaten of lastige onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraagstelling van de Citotoetsen.

De lessen worden gegeven door een ervaren docent die uit iedere leerling het beste weet te halen. En we werken met een erkende methode.

Wij bieden bijles Cito individueel aan. Deze bijlessen worden in overleg gepland.

Bij het HIT kan je ook terecht voor: