Eindcito basisonderwijs

Wij kunnen je helpen!

De meeste basisschoolleerlingen doen in groep 8 de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Samen met het oordeel van de leerkracht vormt het resultaat van de test de basis voor het niveau advies voor de middelbare school. De toets wordt aan het einde van het schooljaar afgenomen en dit zorgt ervoor dat de invloed die de toets vroeger had is afgenomen. Echter, een goed gemaakt EindCito kan ervoor zorgen dat de leerling een niveau hoger op het voortgezet onderwijs kan komen. De toets test datgene wat de leerling in de afgelopen jaren heeft geleerd op de basisschool. Het bestaat uit verschillende onderdelen, zoals; rekenen, taal (onder andere grammatica en interpunctie), spelling, woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden.

De moeilijkheid van deze toets ligt in het goed beantwoorden van de vragen. Dit dient vaak en veelvuldig geoefend te worden en hier richten wij ons dan ook op tijdens de lessen. Ook eventuele hiaten worden aangepakt.

Wij bieden bijles eindcito individueel aan. Deze bijlessen worden in overleg gepland.

Bij het HIT kan je ook terecht voor: