NIO basisonderwijs

Wij kunnen je helpen!

De NIO staat voor de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau.
De toets bepaalt wat kinderen 'in huis hebben'; de mogelijke schoolprestaties. De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van taal (drie onderdelen), rekenen (twee onderdelen) en ruimtelijk inzicht (één onderdeel). De leerlingen proberen in de daarvoor gestelde tijd (tussen de 5 en 15 minuten zoveel mogelijk opgaven te maken.

Als de NIO wordt afgenomen in groep 8 van de basisschool dan dient de uitslag om het advies van de leerkracht over het vervolgonderwijs te ondersteunen. Met de uitslag kan ook gekeken worden of de leerlingen binnen het voortgezet onderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning.

Wij bieden bijles NIO individueel aan. Deze bijlessen worden in overleg gepland.

Bij het HIT kan je ook terecht voor: