Coaching voortgezet onderwijs

Wij kunnen je helpen!

Je wilt wel, maar het loopt even niet zo lekker?
Kan je Zelfvertrouwen wel een boost gebruiken?
Heb je helemaal geen zin meer in school?
Lukt het maar niet om (je eigen) verwachtingen waar te maken?

Kun je je lastig concentreren op je schoolwerk?

Dan is coaching iets voor jou!

De coaching bestaat uit een aantal sessies met een ervaren en gecertificeerde coach. Bij coaching ligt de nadruk op het in beweging komen in de juiste richting en hoe je op een resultaatgerichte manier jouw doel gaat bereiken.

Meestal zijn 1-5 sessies voldoende om je op weg te helpen. De coach zorgt ervoor dat ook je ouders op de hoogte blijven van je ontwikkelingen.

De combinatie van coaching met huiswerkbegeleiding is erg effectief. De leerling heeft dan de mogelijkheid om de verworven inzichten direct onder begeleiding in de praktijk te brengen.