Eindtoetsen & Reguliere Cito

Met zelfvertrouwen de eindtoets in.

De meeste basisschoolleerlingen doen in groep 8 een Eindtoets Basisonderwijs. De toets test datgene wat de leerling in de afgelopen jaren heeft geleerd op de basisschool. Samen met het advies van de leerkracht vormt het resultaat van de test de basis voor het niveau advies voor de middelbare school.

De toets wordt aan het einde van het schooljaar afgenomen. Een goed gemaakte Eindtoets kan ervoor zorgen dat de leerling een niveau hoger op het voortgezet onderwijs kan starten. De Eindtoets bestaat uit verschillende onderdelen; rekenen, taal (onder andere grammatica en interpunctie), spelling, woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden.

In ieder leerjaar van de basisschool wordt in januari en juni een Citotoets afgenomen. Er wordt getoetst op rekenen, spelling en begrijpend lezen.
We gaan we aan de slag met eventuele hiaten of achterstanden. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraagstelling van de Citotoetsen.

Eindtoets

Eindtoets Begeleiding

Hoe vaak en wanneer je komt, spreken we samen af.

Relax

70
 • 1 les (a 1.5 uur)
 • 1-op-1 begeleiding door ervaren docent
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Inzicht  krijgen waar leerling nog aandacht aan kan besteden

Chill

130
 • Alles van het Relax-pakket
 • 2 lessen (a 1.5 uur)
 • Uitleg op de meest gemaakte fouten

Power

175
 • Alles van het Relax & Chill-pakket
 • 3 lessen (a 1.5 uur)
 • Oefenen op de onderdelen waar de leerling nog minder goed op scoort

Superpower

220
 • 4 lessen (a 1.5 uur)
 • Alles van het Relax, Chill & Power-pakket
 • Oefenen op aanpak toets. Tips voor het maken.

Aanmelden.

Pakket

Meer ondersteuning.

NIO begeleiding

Vakantiescholen

HIT Junior