NIO-toets

Met zelfvertrouwen de NIO in.

De NIO staat voor de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’; de mogelijke schoolprestaties. De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van taal (3 onderdelen), rekenen (2 onderdelen) en ruimtelijk inzicht (1 onderdeel). De leerlingen proberen in de daarvoor gestelde tijd (tussen de 5 en 15 minuten zoveel mogelijk opgaven te maken.

Als de NIO wordt afgenomen in groep 8 van de basisschool dan dient de uitslag het advies van de leerkracht over het vervolgonderwijs te ondersteunen. Met de uitslag kan ook gekeken worden of de leerling binnen het voortgezet onderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning.

NIO-toets

NIO begeleiding

Hoe vaak en wanneer je komt, spreken we samen af.

Relax

90
 • 1-op-1 begeleiding
 • Zelfvertrouwen
 • Doornemen soort vragen die voorkomen in toets
 • 2 uur

Chill

150
 • 1-op-1 begeleiding
 • Zelfvertrouwen
 • Doornemen soort vragen die voorkomen in toets
 • Oefen met onderdelen NIO
 • 3 uur

Power

225
 • 1-op-1 begeleiding
 • Zelfvertrouwen
 • Doornemen soort vragen die voorkomen in toets
 • Oefen met onderdelen NIO
 • Trainen op onderdelen die beter ontwikkelt kunnen worden
 • 4 uur

Superpower

295
 • 1-op-1 begeleiding
 • Zelfvertrouwen
 • Doornemen soort vragen die voorkomen in toets
 • Oefen met onderdelen NIO
 • Trainen op onderdelen die beter ontwikkelt kunnen worden
 • Punten op 1 zetten & oefenen op aanpak van het maken van nio toets
 • 5 uur

Aanmelden.

Meer begeleiding.

Cito begeleiding

Vakantiescholen

Taal & Rekenen