Taal / Rekenen / Begrijpend lezen

Bijles is de oplossing.

Al op de basisschool kunnen leerlingen moeite hebben met rekenen, taal en begrijpend lezen. Kinderen op jonge leeftijd leren heel snel. Met tijdige bijles voorkom je achterstanden en hiaten die later voor problemen kunnen zorgen.

Bijles Basisschool

Bijles Taal / Rekenen / Begrijpend Lezen

Een standaard bijles duurt 45 minuten en wordt in groepjes van 3 tot 5 leerlingen gegeven of individueel.

Abonnement Schooljaar (1 Sept – 1 Jul)**

Bijles 1x per week

110/maand
 • 3-5 leerlingen
 • Moeilijk/achterstand vak aanpakken
 • Opbouw inzicht

Bijles 2x per week

198/maand
 • 3-5 leerlingen
 • Snellere vooruitgang
 • Beter behoud kennis

Individueel 1x per week

160/maand
 • Individuele aandacht
 • Voor een diepe focus
 • Voorbereiden toetsen

**voor leerlingen uit groep 8 geldt dit tarief tot aan eind-toets

Abonnement Half Schooljaar

Bijles 1x per week

132/maand
 • 3-5 leerlingen
 • Moeilijk/achterstand vak aanpakken
 • Opbouw inzicht

Bijles 2x per week

242/maand
 • 3-5 leerlingen
 • Snellere vooruitgang
 • Beter behoud kennis

Individueel 1x per week

180/maand
 • Individuele aandacht
 • Voor een korte snelle focus
 • Voorbereiden toets

Abonnement Kwartaal

Bijles 1x per week

143/maand
 • 3-5 leerlingen
 • Moeilijk/achterstand vak aanpakken
 • Opbouw inzicht

Bijles 2x per week

264/maand
 • 3-5 leerlingen
 • Snellere vooruitgang
 • Beter behoud kennis

Individueel

190/maand
 • Individuele aandacht
 • Voor een korte snelle focus
 • Voorbereiden toets

Er gelden eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leerlingen á € 20,=

Broertje(s) en/of zusje(s) die samen gelijktijdig bijles willen, maar in verschillende groepen zitten, betalen het individuele bijlestarief met een toeslag van € 10,= per uur.

In de schoolvakanties wordt er geen bijles gegeven, met uitzondering van de kerst en meivakantie. In deze vakantieperiodes wordt 1 x bijles gepland. Hier is rekening mee gehouden in het tarief per maand.

Losse bijlessen zonder abonnement kosten € 50,- per bijles

De kosten worden maandelijks via automatische incasso van je rekening geschreven.

Aanmelden.

Mijn kind heeft moeite met....

Meer begeleiding.

Cito begeleiding

Bijspijkeren

HIT Junior